Couperus, S. and Tortola, P. D. (2019) “L’(ab)ús del populisme de dretes del passat a Itàlia i els Països Baixos”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(2), pp. 11–25. doi: 10.28939/iam.debats.133-2.2.