Valdivia, P. and de la Fuente, M. (2019) “Cultura i populisme al Sud Global”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(2), pp. 6–8. doi: 10.28939//iam.debats.133-2.1.