Debats, R. (2019) “Número complet”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(2). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1795 (Accessed: 27 June 2022).