Canela, J. (2019) “Entrevista a Vincent Dubois”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1791 (Accessed: 27 June 2022).