Fernández Rodríguez, C. J. (2019) “El malestar del gerencialisme: una entrevista amb Paul du Gay”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1790 (Accessed: 27 June 2022).