Abend, G. (2019) “Una modesta proposició”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 111–115. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.10.