Collins, D. (2019) “«Tornar a fer gran Amèrica»: el projecte d’excel·lència en retrospectiva”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 105–109. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.9.