Gantman, E. R. (2019) “Managerialisme i meritocràcia del coneixement”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 97–100. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.7.