Enrique Alonso, L. and Fernández Rodríguez, C. J. (2019) “Gerencialisme i ficció, o la ficció del gerencialisme: d’Ayn Rand a les novel·letes d’executius”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 77–94. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.6.