Medina-Vicent, M. (2019) “«Woman, manage your life!» El discurs de la conciliació laboral-familiar en la literatura popular del management dirigida a dones”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 63–76. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.5.