Ampudia de Haro, F. (2019) “Gerencialisme universitari i publicació científica”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 47–62. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.4.