Landa, M. I., Blázquez, G. and Castro, C. (2019) “Emprendre com a estil de vida. L’actitud en les dinàmiques laborals de treballadors del fitness i de l’entreteniment infantil (Córdoba, Argentina)”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 27–44. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.3.