Santos Ortega, A. and Muñoz Rodríguez, D. (2019) “L’extensió de la figura de l’emprenedor en el marc de la Unió Europea: l’avanç d’un model d’activació emprenedora”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1), pp. 15–26. doi: 10.28939/iam.debats.133-1.2.