Debats, R. (2019) “El gerencialisme i la seua influència en el món contemporani: anàlisi i reflexions”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 133(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1779 (Accessed: 27 June 2022).