Irujo Amezaga, M. (2017) “La realitat plurinacional de l’Estat espanyol i el paper dels ens subestatals en el context europeu”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1708 (Accessed: 22 February 2024).