Moreno, L. (2017) “Europeïtzació i in(ter)dependència de Catalunya”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1707 (Accessed: 7 February 2023).