Zamorano, M. M. (2017) “Governança de la política cultural, actors subestatals i nacionalisme: una anàlisi comparativa a partir del cas espanyol”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1706 (Accessed: 21 May 2024).