Rodon, T. and Sanjaume-Calvet, M. (2017) “Un passeig pel Saló dels Passos Perduts: l’evolució del debat territorial a Catalunya”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1705 (Accessed: 28 January 2023).