Bel i Queralt, G. (2017) “Estat plurinacional i infraestructures”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1704 (Accessed: 7 February 2023).