Bel i Queralt, G. (2017) “Estat plurinacional i infraestructures”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1704 (Accessed: 28 June 2022).