Saint-Pierre, D. and Couture Gagnon, A. (2017) “Cultura, llengua i diversitat cultural de nacions minoritàries: els casos del Quebec i de Catalunya, territoris. compartits?”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 131(1). Available at: https://revistadebats.net/article/view/1701 (Accessed: 4 February 2023).