Anderson, B. (2017) “Nacionalisme occidental i nacionalisme oriental. Hi ha cap diferència rellevant entre tots dos?”, Debats. Revista de cultura, poder i societat, 130(1), pp. 65–72. doi: 10.28939/iam.debats.130-1.6.