Garretón, Manuel Antonio, and Rommy Morales-Olivares. 2023. “De l’«esclat Social» d’octubre De 2019 Al Canvi Constitucional. El Significat polític De Les Mobilitzacions Socials a Xile”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (2):91-104. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.6.