Revista de cultura, política i societat, Debats. 2023. “Monogràfic: Ciutat, Creativitat I pràctiques Culturals”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (1):1-145. https://revistadebats.net/article/view/5906.