Revista de cultura, política i societat, Debats. 2023. “Annual Review 7”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 7 (February). https://revistadebats.net/article/view/5526.