Revista de cultura, política i societat, Debats. 2022. “Monogràfic: Cultura I gèneres. Trajectòries Professionals, polítiques I Gestió Cultural”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 136 (2). https://revistadebats.net/article/view/5235.