PAIS ANDRADE, Marcela. 2023. “#Moviment (trans)feminista #COVID-19. Del diàleg Territorial Al Virtual En Les experiències Culturals I artístiques a l’Argentina I a Espanya: Del diálogo Territorial Al Virtual En Las Experiencias culturales/Artísticas Argentina Y En España”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (2):120-43. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.8.