Revista de cultura, política i societat, Debats. 2022. “Monogràfic Cultura I gèneres. Arts I Professions”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 136 (1). https://revistadebats.net/article/view/4521.