Revista de cultura, política i societat, Debats. 2021. “Annual Review 6”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, December, Full Issue. https://revistadebats.net/article/view/4211.