Vizcaíno Estevan, Aida, and Tono Vizcaíno Estevan. 2021. “València — Sustainable Food World Capital. A Social Sciences Vision”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat, December, 175-86. https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2021-12.