Barbeta Viñas, Marc. 2023. “Ressenya De Siempre Nos Quedarà Bourdieu”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (2):141-51. https://revistadebats.net/article/view/4091.