Balta Portoles, Jordi, Gigi Guizzo, and Àngel Mestres. 2022. “La Incorporació d’una Perspectiva Interseccional Als Equipaments Culturals De Proximitat: Identificació d’àmbits Prioritaris”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 136 (2):61-76. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.4.