Villarroya, Anna, and Marta Casals-Balaguer. 2022. “Cultura I Perspectiva De gènere a La Ciutat De Barcelona”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 136 (2):77-94. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.5.