Barbosa, Inês, João Teixeira Lopes, and Lígia Ferro. 2023. “Artistes Contra La Gentrificació Del Turisme: Anàlisi De pràctiques Creatives De resistència a Porto:”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (1):31-50. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.2.