Rausell-Köster, Pau, Antonio Ramos Murphy, and Chema Segovia Collado. 2023. “Dels Equipaments Culturals a La Ciutat Cultural. L’experiència Projectiva De La Ciutat De l’Artista Faller a València”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (1):99-115. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.6.