Bruce, Caitlin. 2023. “Mobilitat, Efimeritat I Economies turístiques: Tour Grafiter Practicant Running a León, Guanajuato”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (1):51-66. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.3.