González Bracco, Mercedes. 2023. “Cap a Un Nou Radar. Art Urbà I Identitats De Barri a La Ciutat De Buenos Aires”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (1):67-84. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-1.4.