Parcerisa, Lluís, and Antoni Verger. 2023. “Nous Moviments Socials En Temps De Conservadorisme I Austeritat: : Anàlisi Del procés polític De Mobilització Educativa a Les Illes Balears (2013-2015)”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (2):29-40. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.2.