Nenić, Iva, and Tatjana Nikolic. 2022. “Treball I Lideratge Femení En La Música. Contextos, Restriccions, futur(s): Contexts, Constraints, future(s)”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 136 (2):10-26. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.1.