Muñoz Saavedra, Judith, Maria Soledad Ascencio Cortés, and Zoila Madrid Rossel. 2023. “Berta Cáceres, agència I resistència: Una interpel·lació Feminista-indígena a La Crisi Capital / Vida”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (2):57-72. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.4.