Bonet-Marti, Jordi, and Maria Trinidad Bretones Esteban. 2022. “Cicles De Protesta En l’Espanya Posttransicional (2011-2017): Una Comparació Entre El Moviment Dels Indignats I El procés Independentista Català”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 136 (2):128-47. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-2.7.