Alvarez, Victoria, and Luisina Ferrante. 2023. “#AbortoLegalYa. Activismes Digitals Per l’avortament Legal a l’Argentina, 2018-2020”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 137 (2):12-28. https://doi.org/10.28939/iam.debats-137-2.1.