Carreño, Tino, and Anna Villarroya. 2022. “Les Desigualtats De gènere En El Mercat Laboral De Les Arts escèniques”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 136 (1):10-30. https://doi.org/10.28939/iam.debats-136-1.1.