Olano, Carlos López, Sebastián Sánchez Castillo, and Benjamín Marín Pérez. 2020. “L’ús Del vídeo En Les Xarxes Socials Dels Candidats a La Generalitat Valenciana 2019”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 134 (1):117-32. https://doi.org/10.28939/iam.debats.134-1.7.