Bericat Alastuey, Carmen, José Luis Antoñanzas Laborda, and Eva María Tomás del Río. 2021. “Anàlisi Del Discurs Afectiu En El procés De Canvi De Model De Relació Laboral: La Gestió De l’entorn Per Mitjà De La Negociació col·lectiva”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 135 (1). https://doi.org/10.28939/iam.debats-135-1.4.