Jansma, Judith. 2019. “La Cultura En Nom Del Poble? Cap a Una Tipologia Del Populisme I La Cultura”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 133 (2):27-42. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-2.3.