Debats, Revista. 2019. “Número Complet”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 133 (2). https://revistadebats.net/article/view/1795.