Abend, Gabriel. 2019. “Una Modesta Proposició”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 133 (1):111-15. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.10.