Santos Ortega, Antonio, and David Muñoz Rodríguez. 2019. “L’extensió De La Figura De l’emprenedor En El Marc De La Unió Europea: L’avanç d’un Model d’activació Emprenedora”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 133 (1):15-26. https://doi.org/10.28939/iam.debats.133-1.2.