Moreno, Luis. 2017. “Europeïtzació I in(ter)dependència De Catalunya”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 131 (1). https://revistadebats.net/article/view/1707.