Zamorano, Mariano M. 2017. “Governança De La política Cultural, Actors Subestatals I Nacionalisme: Una anàlisi Comparativa a Partir Del Cas Espanyol”. Debats. Revista De Cultura, Poder I Societat 131 (1). https://revistadebats.net/article/view/1706.